seo
Agenda Pacifistului

Asociația obștească. Asociația Republicană a Tinerilor Pacifiști "Pentru pace în Moldova"

Agenda Pacifistului
PDF Imprimare Email

Agenda Pacifistului

 

În conformitate cu Constituţia Republicii Moldova art.4, Declaraţia Universala a drepturilor omului, Legile Republicii Moldova despre pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi Legii cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) este posibil a face propaganda ideilor pacifice.

Serviciul civil este in serviciu de stat, social util şi benevol, reprezentînd o alternativă pentru cetăţenii RM care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.

Cetăţenii RM au dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil în cazul cînd îndeplinirea serviciului militar contravine convingerilor sale religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare etc. Termenul serviciului civil este de 12 luni, pentru persoanele cu studii superioare – 6 luni. Serviciul civil se îndeplineşte în instituţii publice sau societăţi comerciale, în domeniul de asistenţă socială şi medicală, construcţii industriale, editare, de drumuri şi căi ferate, de protecţie a mediului înconjurător, în asociaţii agricole, în întreprideri de prelucrare a producţiei agricole, în gospodăria comunală, în formaţiunile speciale ale serviciului civil.

Încorporarea în serviciul civil se efectuează de două ori pe an – toamna în august-septembrie; primăvara în februarie-martie. Cetăţeanul care doreşte să fie scutit de serviciul militar în termen şi să fie încorporat în serviciul civil depune personal o cerere motivată reprezentantului serviciului civil în termen de două luni pînă la desfăşurarea încorporării curente în serviciul civil, adică cererea se va depune: pentru încorporarea de toamnă în august-septembrie, iar pentru încorporarea de primăvară în februarie-martie. În cerere se indică motivele care au determinat cetăţeanul să solicite înlocuirea serviciului militar cu serviciul civil. Reprezentantul serviciului civil eliberează cetăţeanului un document care atestă înregistrarea cererii.

Sarcina principală a Asociaţiei Pacifiştilor „Pentru pace în Moldova”

Prevenirea războiului, conflictelor militare pe teritoriul RM în baza propagării ideilor pacifice, condamnarea violenţei, a contribui la lichidarea cauzelor ce pot duce la vărsări de sînge, soluţionarea problemelor conflictuale numai prin mijloace paşnice. Pentru realizarea acestor sarcini pe baze benevole şi este organizată Asociaţia Pacifiştilor, care întruneşte în rîndurile sale cetăţeni iubitori de pace, care optează pentru soluţionarea tuturor conflictelor numai pe cale paşnică, care nu doresc să ţină arma în mînă sau să studieze construcţia ei.

Asociaţia Republicană a Tinerilor Pacifişti “Pentru pace în Moldova” reprezintă o asociaţie de tineret independentă, autogestionată, nepolitică, obştească, care întruneşte în rîndurile sale cetăţeni ai RM, pe principii benevole, persoane ce locuiesc pe teritoriul Moldovei cu idei pacifiste, care are drept scop realizarea opiniilor sale în baza statutului. Asociaţia a fost fondată  la 17 decembrie 1997.

Noi considerăm:

 

  1. E imposibil de asigurat în stat siguranţa cetăţenilor cînd problemele se hotărăsc prin violenţă, cu folosirea armelor, cînd toţi cetăţenii au dreptul să poarte arme pentru aşa numita autoapărare.
  2. Garantul păcii poate fi numai legea, care interzice păstrarea şi purtarea armei, a promova la cetăţeni concepţii pacifiste.

 

Membrii asociaţiei refuză să facă serviciul în armată din motive: arma este mijloc de violenţă şi omor. Pacifiştii refuză să studieze şi să ea în mîini arma. Cînd omul primeşte jurămîntul militar, el se decide de convingerile sale şi este obligat să execute toate ordinele. Credem, că serviciul civil va aduce mai mult folos statului nostru. Atitudinea noastră către armată: la etapa actuală armata este necesară, dar cu condiţia că ea va deveni profesională şi benevolă, după principiul structurii poliţiei. Asociaţia Pacifiştilor este creată cu scopul realizării obiectivelor statutare, fiind parte componentă a mişcării pacifiste mondiale, activînd pe întreg teritoriul Moldovei.

Emblema (stema) Asociaţiei reprezintă: pe fundalul globului pămîntesc – Moldova în formă de strugure (fon verde) – simbolul grafic al picioruşului de hulub, ce simbolizează pacea.

Metodele de realizare a scopurilor

Condamnarea oricării propagande de violenţă. Propagarea activă de către toţi membrii Asociaţiei Pacifiştilor a ideilor pacifiste în rîndul populaţiei Moldovei. Desfăşurarea şi organizarea acţiunilor de masă (concursurilor, competiţiilor, festivalurilor, victorinelor, mitingurilor, manifestaţiilor, adunărilor, diferitor acţiuni etc.), sancţionate de către autorităţi. De a colabora în comun cu organizaţii internaţionale (ONU, OCSE, ets.), organe de stat ale Republicii Moldova (Parlament, Primării, Preturi, Comisariate Militare ale oraşelor şi raioanelor) cît şi cu alte organizaţii publice.  De a contribui la lichidarea cauzelor ce pot duce la vărsări de sînge.

Drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei Pacifiştilor

Drepturile membrilor:

De a participa la toate acţiunile organizate de către Asociaţia Pacifiştilor;

De a utiliza mijloace materiale în scopul realizării obiectivelor statutare;

De a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei Pacifiştilor;

De a primi orice informaţie referitoare la activitatea Asociaţiei Pacifiştilor;

 

Obligaţiile membrilor:

De a propaga activ ideile pacifismului la locul de trai;

De a aduce personal la lărgirea rîndurilor asociaţiei;

De a participa la adunările generale ale Asociaţiei Pacifiştilor;

De a respecta statutul şi de a cere respectarea lui de la alţi membri;

De a achita la timp cotizaţiile de membru.

 

Hosting